Sportmasseur in actie bij de Triathlon Leiderdorp

De Sportmasseur: de onmisbare schakel in de preventieve gezondheidszorg, niet alleen voor de sporter

Op steeds meer plaatsen in Nederland kan men terecht voor een “Sportmassage”. Als Sportmasseur kan je een eigen praktijk beginnen waardoor je (gedeeltelijk) economisch zelfstandig kan worden.

Daarnaast kan de sportmasseur o.a. aan de slag bij een sportvereniging, een fysiotherapiepraktijk, een fitnesscentrum, een sauna of wellnesscentrum, kuuroorden, recreatieoorden en zwemparadijzen. Kortom: overal waar sportmassage en verzorging wordt gewaardeerd en op waarde geschat.

Een sportmasseur in actie

Terugdringen van het aantal sportblessures door de sportmasseur

De sportmasseur / verzorger is in deze tijd niet meer weg te denken uit de sportwereld. Steeds meer sportverenigingen op amateur, of professioneel niveau nemen een sportmasseur in dienst. Zij zien het belang in van een goede sportmasseur / sportverzorger die, in nauwe samenwerking met de sporters, kan werken aan het voorkomen van blessures. Daarnaast is er door de opkomst van de duursporten, zoals de marathon en de triatlon, ook door de individuele sportman / sportvrouw vraag naar de sportmasseur, die hen kan adviseren met betrekking tot hun training, kleding en schoeisel, hun voeding en hen kan masseren na een training en/of wedstrijd.
Langzaam ontstaat er ook bij sportend Nederland een bewustwording van het feit dat de sporter zelf verantwoordelijk is voor zijn gezondheid.
Logisch dat er dan ook steeds meer vraag komt naar goed opgeleide sportmasseurs, die deze taak kunnen vervullen.

Dat je niet zomaar als sportmasseur kunt werken zal jou niet vreemd in de oren klinken!
Een sportmasseur moet naast een goede opleiding ook over een aantal andere capaciteiten beschikken. Natuurlijk heeft hij een behoorlijke kennis over de tak van sport waarin hij de sporter begeleidt.
Een pre is het als de masseur zelf deze sport beoefend of heeft beoefend. Daarnaast is een goed contact met de sportman van heel groot belang: de sportmasseur moet zich kunnen inleven in de sporters waar hij mee te maken krijgt.

Blessurebehandeling door de sportmasseur

Ons land telt momenteel ongeveer 4 miljoen actieve sporters. Samen zorgen zij per jaar voor 850.000 sportblessures! En dat zijn alleen nog maar de geregistreerde gevallen, die binnenkomen bij huisartsen en eerste hulp posten van ziekenhuizen. Vooral enkels, scheenbenen en knieën zijn kwetsbaar en zijn daarom plaatsen waar blessures het meest frequent voorkomen. Al die blessures veroorzaken veel narigheid, zowel bij de sporter zelf, als bij zijn teamgenoten.

Sportmassage wordt ook ingezet ter ontspanning

Je kunt je afvragen of al die blessures nu niet voorkomen hadden kunnen worden. Een groot deel wel! Deskundigen zijn het erover eens dat 70% (!) van de blessures door een goede begeleiding kan worden voorkomen. Dit is een enorme uitdaging voor de sportmasseur, maar tegelijkertijd ook een enorme verantwoordelijkheid.

Wat doet de sportmasseur in de praktijk

De sportmasseur is een preventiespecialist en richt zich vooral op het voorkomen van sportblessures. De preventieve taken van de sportmasseur kunnen we als volgt verduidelijken:

 • primaire preventie
  Het voorkomen van blessures in enge zin. De sportmasseur adviseert de sporter met betrekking tot zijn trainingsopbouw
  (natuurlijk in overleg met de trainer), onderzoekt hoe de conditie van de sporter is, licht de sporter voor over schoeisel
  en beschermend materiaal in de betreffende tak van sport, begeleidt de sporter bij het herstellen van de inspanningen
  bij een training en/of wedstrijd onder andere door massage. De sportmasseur heeft dus een zeer intensief contact met
  de sporter nodig om hem goed te kunnen begeleiden.
 • secundaire preventie
  We zitten nu in het stadium dat de sporter zelf nog geen directe blessure aangeeft. De sportmasseur ziet echter aan de hand van een aantal factoren dat, wanneer hij niet ingrijpt, er een blessure kan ontstaan. Hij kan een verkorting van een spier waarnemen; een spier kan extra
  gespannen zijn; hij kan zien dat de sporter na een bepaalde inspanning niet snel genoeg herstelt; hij kan een verminderde kracht van een bepaalde spier waarnemen.Op grond van zijn waarnemingen kan hij een preventieve behandeling instellen.
 • tertiaire preventie
  De sportman heeft ondanks de preventieve maatregelen van de sportmasseur toch een blessure opgelopen. De sportmasseur weet dan op een verantwoorde wijze Eerste hulp toe te passen.  Hij stuurt de patiënt naar een deskundige en komt weer in beeld als hij na overleg met de behandelend arts / fysiotherapeut de nazorg van de patiënt mag verzorgen. Een goede EHBSO (= Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen) is van groot belang om de gevolgen van het ongeval beperkt te houden; een goede nazorg om het terugkomen van die blessure zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.