Sportzorgmasseur klinimetrie

Opleiding Sportzorgmasseur

Dé vervolgopleiding voor de gediplomeerde sportmasseur.

Deze opleiding vervangt de oude cursus Blessurepreventie en voegt veel toe, heel veel zelfs.
​De opleiding Sportzorgmasseur maakt de sportmasseur eindelijk tot een serieuze partij in de sportzorgketen.

Ik wil de opleiding Sportzorgmasseur volgen

Zo kan je nu eindelijk na het volgen van deze opleiding een serieuze plaats in de sportzorgketen innemen. Dit omdat je je na het volgen van deze opleiding direct in het SCAS register kunt laten registreren.

Over de SCAS
De SCAS is in het jaar 2000 opgericht op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie van de Volksgezondheid naar aanleiding van een incident in de medische begeleiding van topsporters.

De SCAS houdt zich sindsdien bezig met het onpartijdig vaststellen van de vakbekwaamheid van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures, alsmede het onpartijdig vaststellen van de kwaliteit van instellingen, van produkten en van opleidingen voor professionals in de sportgezondheidszorg. Tevens verricht de SCAS alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het SCAS staat voor Stichting Certificering Actoren in de Sport en is een bekende partij voor sportartsen, sportfysiotherapeuten, sportdiëtisten, sportpsychologen en sportpodotherapeuten. Als je in het SCAS register staat, mogen we verwachten dat je meer en meer een serieuze partij zal worden in de sportzorgketen.
Bovendien is het de verwachting dat alle verzekeraars die sportmassage vergoeden uit het aanvullende pakket, de eis gaan stellen dat je bent ingeschreven in het SCAS register. Achmea doet dat bijvoorbeeld nu al.
Ook al zijn de vergoedingen vrij laag, dan nog kan je, omdat het SCAS de relatie heeft met sportzorg.nl hier voordeel aan hebben. Deze site wordt immers heel veel bezocht door sporters en kan je zo nieuwe klanten opleveren als je daar vindbaar bent.

De opleiding Sportzorgmasseur: modern en innovatief

De opleiding is modern en innovatief. Je leert veel nieuwe vaardigheden, zoals tapen, rekken van spieren, mobiliseren van gewrichten en het trainen van stabiliteit en kracht. Ook leer je een goede intake en screening uitvoeren, waarin klinisch redeneren een belangrijke rol speelt.
Dat doen we met een unieke en innovatieve onderwijsmethode. We maken gebruik van het “flipping the classroom model”. Met podcasts en video haal je het leslokaal als het ware naar je toe en krijg je de docent in huis. We werken veel met casussen, doen heel veel praktijk en onderbouwen alles met de meest recente literatuur.
De opleiding is geheel nieuw ontwikkeld en geschreven door Tim Laagland (fysiotherapeut en bewegingswetenschapper) in samenwerking met Ed van Bruggen (sportfysiotherapeut, manueel therapeut, examinator en docent sportmassage) en ondergetekende.

Deze samenwerking staat garant voor een unieke opleiding voor jou!

bron: VSG

Opleiding Blessurepreventie De sportmasseur in de sportzorgketen

Sporten is gezond! Helaas is de realiteit dat jaarlijks gemiddeld 3,5 miljoen Nederlanders een blessure krijgen, waarvan 1,4 miljoen blessures een medische behandeling behoeven. De sportmasseur werkzaam bij een sportvereniging is veelal het eerste aanspreekpunt van sporters en trainers bij pijntjes en klachten tijdens of als gevolg van het sporten. Dit kan ook gelden voor de sportmasseur die wordt ingezet bij (grote) sportevenementen. De sportmasseur staat niet alleen in het bieden van sportzorg en is een schakel in de sportzorgketen.

In de vernieuwde opleiding Blessurepreventie die in samenwerking met de NGS, NVFS en VSG is ontwikkeld, wordt u opgeleid tot een zorgprofessional die naast o.a. de sportfysiotherapeut en de sportarts,onderdeel uit kan maken van de sportzorgketen. Een goede basis heeft u hiervoor gelegd met de opleiding Sportmassage.

De benadering van het lichaam als bewegingsketen staat in de opleiding centraal en sluit aan bij de visie van de sportfysiotherapeut en sportarts. Een klacht in de enkel kan namelijk veroorzaakt worden door een afwijking die hoger in de bewegingsketen ligt, bijvoorbeeld in de knie of de heup. U leert in de opleiding methodisch te handelen bij (het voorkomen van (secundaire)) blessures, waarbij de resultaten worden vastgelegd in cliëntendossiers. U leert uw werkzaamheden af te stemmen op andere betrokkenen bij de sporter zoals trainers, begeleiders en verzorgers. U leert zich bewust te zijn en te handelen binnen de grenzen van uw eigen kunnen en raadpleegt tijdig de sportzorgketenpartners of verwijst de sporter naar hen door. Heeft u de ambitie om een actieve sportmasseur te worden in de sportzorgketen, dan is deze opleiding op uw lijf geschreven!

Verschil met reeds bestaande opleiding blessurepreventie

De aanleiding om de opleiding blessurepreventie te vernieuwen was dat het opleidingsniveau van de sportmasseurs niet meer aansloot bij de professionals in de sportzorgketen (sportfysiotherapeuten en sportartsen). Met name als het ging om samenwerking en informatieoverdracht. Ook de inhoudelijke kennis van de sportmasseur sloot niet aan bij de hedendaagse ontwikkeling.

De belangrijkste verschillen tussen de oude en vernieuwde opleiding BP zijn:

  • de rol van de sportmasseur in de zorgketen en de samenwerking met de sportarts en sportfysiotherapeut vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding;
  • de benadering van het lichaam als bewegingsketen staat centraal in de opleiding en sluit aan bij de visie van de sportfysiotherapeut en sportarts;
    praktijkopdrachten, die in een (stage)praktijksetting worden uitgevoerd, vormen de basis van de opleiding. De bijeenkomsten zijn hieraan ondersteunend.
  • bewustwording en handelen binnen de grenzen van eigen kunnen en tijdig raadplegen van de sportzorgketenpartners of de sporter naar hen doorverwijzen
  • Met het diploma van de vernieuwde opleiding Blessurepreventie kunt u worden opgenomen in het kwaliteitsregister van de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS). De SCAS stelt onpartijdig de vakbekwaamheid vast van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures. Met de SCAS-certificering kunt u op termijn worden opgenomen in de adressendatabase van Sportzorg.nl (100.000 unieke bezoekers per maand!).

Ik wil de opleiding Sportzorgmasseur volgen

 

Agenda nascholingen Sportzorgmasseur

Hieronder wordt de startdatum van de geplande nascholingen getoond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *