Het effect van massage op kortdurende spierpijn

Zainuddin Z, Newton M, Sacco P, Nosaka K.

Effects of massage on delayed-onset muscle soreness, swelling, and recovery of muscle function. J. Athl Train. 2005 Jul-Sep;40(3):174-80.

De effecten van massage op kortdurende spierpijn (later optredende spierpijn), spierzwelling en herstel van spierfunctie. Later optredende spierpijn is spierpijn die een paar uur na een inspanning optreedt, in het bijzonder na excentrische spieractiviteit die men niet gewoon is te verrichten.

DOEL VAN HET ONDERZOEK

De hypothese te testen dat massage na excentrische oefeningen minder spierpijn geeft zonder effect te hebben op de spierfunctie.

ONDERZOEKSOPZET

We lieten 10 gezonde mensen 10 setjes krachtoefeningen doen voor de flexoren van de arm. De ene arm werd drie uur na de inspanning 10 minuten gemasseerd, de andere arm niet. Achteraf werden de volgende parameters gemeten; maximale kracht, lengte van de spier, omtrek van de arm en spierpijn.

RESULTATEN

Spierpijn was duidelijk minder in de gemasseerde arm. Ook was er op de 3e en 4e dag minder zwelling van de spieren te meten in de gemasseerde arm. De lengte van de spieren en maximale kracht waren niet verschillend.

CONCLUSIE

Massage verlichtte de spierpijn met ongeveer 30% en verminderde zwelling van de spieren, maar had geen effect op de spierfunctie. 

Natuurlijk is dit onderzoek niet veelzeggend. Er zijn maar 10 mensen bekeken, en ook was het voor zowel de onderzoekers als de sporters duidelijk welke arm gemasseerd werd en welke niet. Er zijn meerdere onderzoeken geweest naar effecten van massage op spierpijn, de meeste waren ook klein en niet zodanig van opzet, dat er heel harde conclusies uit getrokken kunnen worden. Toch vinden de meeste studies een positief effect. De conclusie die alle onderzoekers steeds trekken is, dat er eigenlijk een groter en beter opgezet onderzoek gedaan moet worden.